שלומי (דוד שלמה) מרק ז"ל

בן חוה רחל ומיכאל (מיכי) נפטר ביום כ"ד באדר ב' תשע"ט 31/03/2019